Identyfikacja wizualna – co to jest?

Spis treści

identyfikacja wizualna

Na współczesnym, mocno konkurencyjnym i dynamicznym rynku kluczowe znaczenie ma wypromowanie wśród klientów własnej marki. Można to uczynić na wiele sposobów. Dużą rolę w tym zakresie pełni identyfikacja wizualna (corporate identity – CI).

Czym jest identyfikacja wizualna marki?

Obejmuje ona różnego typu symbole, elementy, a nawet zachowania, które są stosowane po to, by marka mogła zaistnieć na rynku i wyróżnić się spośród innych graczy. Cechą charakterystyczną identyfikacji wizualnej jest istnienie spójnego systemu wizualnego, czyli takiego, który, pomimo bazowania na różnych elementach, zapewnia konsekwentny przekaz.

Corporate identity jest zintegrowaną całością, dzięki której organizacje mogą komunikować swoją wyjątkowość, indywidualność czy przewagę nad konkurentami. Jest to kompleksowy system, który przekazuje otoczeniu informacje odnośnie do misji, wizji, kultury organizacyjnej czy filozofii działania firmy.

Co zawiera identyfikacja wizualna?

Tradycyjnie jest ona kojarzona z następującymi elementami:

  • logo,
  • kolorystyka,
  • krój pisma.

Logo

Logo jest znakiem graficznym, które pozwala zidentyfikować markę. Może ono składać się np. wyłącznie obiektu graficznego lub z nazwy firmy zapisanej specjalną czcionką. Logo odgrywa ważną rolę w ramach identyfikacji wizualnej. Nierzadko bowiem konsumenci rozpoznają daną markę wyłącznie po jej logo.

Kolorystyka

Kolory eksponowane przez markę bardzo często nawiązują do logo – te barwy, które znajdują się w jego ramach, są wykorzystywane również w reklamach czy na budynkach należących do firmy. Zapewnia to spójność komunikacji marketingowej.

W marketingu każdy kolor posiada odpowiednią symbolikę. Dla przykładu można podać, że kolor żółty, którym posługują się takie marki, jak IKEA, McDonald’s oraz Biedronka, kojarzy się ze słońcem i nawiązuje do optymizmu, zabawy czy bogactwa. Używany przez Coca-Colę czy H&M kolor czerwony dotyczy siły oraz pożądania. Z kolei kolor zielony, który jest stosowany przez marki Tymbark czy BNP Paribas, nawiązuje do zdrowia i życia oraz do neutralizacji stresu i osiągnięcia harmonii.

Krój pisma

Tak jak kolorystyka, tak i krój pisma ma niebagatelne znaczenie w identyfikacji wizualnej. Kształt liter może wywoływać określone skojarzenia. Poza tym dobór czcionki warunkuje odbiór tekstu przez czytelników. Warto prześledzić te kwestie na przykładzie dwóch rodzajów kroju pisma – szeryfowego i bezszeryfowego.

Kroje szeryfowe, wywodzące się ze starożytnego Rzymu, wyróżniają się elegancją i gracją. Jest tak ze względu na wykorzystywanie w ich ramach różnego rodzaju ozdobników. Nie zawsze jednak mogą one być z powodzeniem zastosowane. W niektórych przypadkach mogą one wywoływać problemy z czytelnością i tym samym zupełnie zaburzać percepcję tekstu.

Czionki bezszeryfowe są pozbawione ozdobnych kresek. Mimo mniej atrakcyjnego wyglądu, są one niezwykle użyteczne. Ze względu na prostotę, są one bardziej przejrzyste dla czytelnika, a ich prawidłowe wyświetlenie na każdego rodzaju ekranach, bez względu na rozdzielczość, nie powinno sprawiać żadnych trudności.

Można wymienić jeszcze inne elementy, które składają się na system identyfikacji wizualnej. Chodzi m.in. o stopkę e-mail, papier firmowy, wizytówkę, charakterystyczny wygląd budynków czy opakowań produktów, ulotki, teczki ofertowe, a nawet ubiór pracowników.

Dlaczego identyfikacja wizualna jest tak ważna?

System CI wiąże się z konkretnymi kosztami. Można więc zadać sobie pytanie, po co firmie identyfikacja wizualna? Powodów jest co najmniej kilka.

Pierwszy dotyczy budowy świadomości marki wśród interesariuszy. CI pozwala na pokazanie otoczeniu prawdziwej tożsamości firmy, co może mieć kolosalne znaczenie dla nawiązywania długotrwałych relacji biznesowych, poszerzania działalności na nowe rynki i zdobywania kolejnych klientów.

Za pomocą CI firma jest w stanie przekazać otoczeniu najważniejsze informacje o sobie. Spójny i konsekwentny przekaz, połączony ze stosowaniem atrakcyjnych dla odbiorców elementów graficznych, jest w stanie wyróżnić markę na tle konkurencji. Nie bez znaczenia pozostaje też to, że dzięki np. logo firma może skuteczniej komunikować się z interesariuszami.

System identyfikacji wizualnej prowadzi do promocji pozytywnego wizerunku marki na rynku. Posiadanie wyróżniającego się logo i kolorystyki, a także używanie spersonalizowanych teczek ofertowych czy papieru firmowego pokazuje, że ma się do czynienia z solidnym, wiarygodnym i stabilnym partnerem, któremu można zaufać. Może to dawać podstawy do budowy długofalowych kontaktów z wszystkimi interesariuszami.

Wzrost popularności firmy na rynku oznacza zwiększenie liczby klientów i tym samym sukcesywny przyrost zysków. Jest to kluczowy aspekt z punktu widzenia budowy przewagi konkurencyjnej i poszerzania działalności biznesowej.

Identyfikacja wizualna marki obecnie odgrywa ważną rolę w działaniach marketingowych. Składa się ona z wielu elementów, w tym szczególnie logo, kolorystyki i kroju pisma. Ich stosowanie może przyczynić się do skutecznego budowania świadomości marki, efektywnej komunikacji z otoczeniem oraz wzrostu zysków.

Zapisz się na newsletter

Może będziesz zainteresowany tym:

Identyfikacja wizualna – co to jest?

Zainteresowany?

Opisz czego potrzebujesz - wycenimy w ciągu 24h